CAB Times

Kostnadskontroll og effektive ettermarkedsprosesser

Tid er nøkkelen for kontroll og oppfølging av kostnader

Den sentrale forutsetningen for kontroll og effektiv oppfølging av kostnader i ettermarkedet, drives ofte av tid. Tid til å gjennomføre en reparasjon, en diagnose eller service. CAB Times gir deg verktøyene du trenger for å produsere standardiserte og detaljerte tider, som er en forutsetning for at bestillere og utførere av oppdraget skal kunne kjenne seg trygge.

CAB Times skaper raske muligheter

Med CAB Times trenger du ikke ha tilgang til maskinvare i utviklingsprosessen for kjøretøyene dine. Verktøyet gir deg standardtidene du trenger. Du får raskt frem sikre tider som kan brukes i utviklingsprosessen av et nytt produkt eller til å utvikle et konstruksjonsforslag som fører til en forbedring av reparasjonsmulighetene på produktet. CAB Times for kjøretøy gir deg også muligheten til å gjenbruke tider du allerede har opprettet, og dele tider mellom konstruksjonsplattformer.

Grundige tidsstudier ligger bak tidsformelverktøyet

Grunnlaget for CAB Times er et arbeid der vi har samlet inn informasjon om tusenvis av reparasjoner i hele verden. Vi har målt tiden, sett på alle delene og analysert hvordan de forholder seg til hverandre, helt ned på skrue- og mutternivå. Dette arbeidet har resultert i grunntidene, eller tidsformelverktøyet, som er grunnlaget for CAB Times for kjøretøy.

Enkelt å følge opp

Forvaltning og oppfølging av standardtider støttes på best mulig måte. All informasjon er transparent, og du kan svare på spørsmål fra brukerne på et mye mer detaljert nivå. Du vet alltid nøyaktig hvor mange skruer og detaljer som inngår i standardtidene dine. Denne løsningen gir deg mulighet til å følge opp kostnadsdrivende aktiviteter i detalj for produktene dine. Det er av uvurderlig verdi ved produktutvikling.

Standardtider for alle aktiviteter

CAB Times inneholder tre hovedverktøy for standardoversikter:

  1. MYSBY – for karosserireparasjoner, inkludert flateretting og målretting, forutsetter kollisjonsskade.
  2. MEKBY – for mekaniske reparasjoner og servicearbeid.
  3. LACK – for lakkarbeid etter skadereparasjon.

Er du interessert i CAB Times?

Vil du vite mer om CAB Times? Du kan gjerne kontakte oss på e-post: info@consultingab.de.