CAB - optimizing the line

  CAB Plan dager 2019

  Kristiansand 3.9 - Stavanger 4.9 - Bergen 5.9 - Trondheim 10.9 - Oslo 18.9

  Takk til alle som deltok i CAB Plan-dagene! Vi er glade for at så mange ønsket å delta og sette pris på dialogen og samspillet.

  Oppsummering av tilbakemelding til CAB Plan Dager 2019

  Det er klart et ønske om flere slike arrangementer kunder kan delta på, og mesteparten ville anbefalt andre kollegaer å delta om mulig i framtiden. Et flertall ønsker å ha tettere kontakt med CAB Group i fremtiden. Innholdet og foredragene som ble presentert på CAB Plan Dager 2019 ble godt mottatt. Det var jevnt over lik interesse for temaene presentert på arrangementet, men en del mer interesse for informasjon om nyheter og videreutviklingen av CAB Plan og om samarbeidet med forsikringsselskapene. Det overordnede inntrykket var at arrangementet var vel gjennomført.

  Les mer

  Presentasjon fra CAB Plan dager 2019

  Her finner du presentasjonen fra CAB Plan dager 2019.

  Presentasjon til deltagere