Forsikringsselskap

Økt tydelighet for alle innblandede parter

CAB følger forsikringsselskapene gjennom hele prosessen med skadebehandling av kjøretøy. Ved å bruke CABs system og tjenester øker tydeligheten for alle parter. Kjøretøyene repareres på riktig måte, til avtalt kostnad og med kortest mulig behandlingstid.

Skademelding

Allerede når du melder om skade, er vi der. Med verkstedsplanleggingssystemet CAB Plan avtales tid for reparasjonen på det verkstedet som har riktig kompetanse og kortest ledetid.

Tilbud

I kalkyletjenesten CABAS brukes faktiske og synlige tider for hvert moment i reparasjonen. Dette gir færre spørsmål om tidsforbruk. For å forenkle det administrative arbeidet kan funksjonen for forsikrings- og skadespørsmål brukes. Riktig skade- og forsikringsinformasjon blir dermed automatisk importert til kalkylen, og dette forkorter behandlingstiden vesentlig. Kalkylen sendes i et standardformat som gjør det enkelt å overføre informasjon til forsikringsselskapenes egne systemer for videre analyse.

Kontroll

CAB Auto Reply er vår automatiske kontroll av kalkyler. Funksjonen hjelper kjøretøyteknikere med å korte ned på behandlingstiden og gir dem mulighet til å fokusere på det praktiske arbeidet. Forsikringsselskapene kommuniserer raskt og effektivt med verkstedene via skadesvar, direkte eller via systemintegrasjoner. Kalkylen oppdateres automatisk med informasjon fra skadesvar. Det gjør at informasjonen alltid er oppdatert og riktig, og dette fører også til raskere behandling.

Ved godkjent kjøretøyskade kan forsikringsselskapet enkelt varsle forsikringstakeren via SMS med tjenesten CAB SMS.

Reparasjon

Med CAB Plan kan forsikringsselskap eller forsikringstakere avtale tid for reparasjonen på et avtaleverksted med riktig kompetanse og kort ledetid. Forsikringstakeren kan deretter følge de ulike trinnene i reparasjonen og få informasjon om hvor i reparasjonsprosessen kjøretøyet befinner seg. CAB Plan gir dessuten et godt planlagt og effektivt verksted, der reparasjonstidene kan kortes ned og arbeidet effektiviseres.

Fakturering

Med tjenesten CAB e-faktura genereres opplysninger fra CABAS og det blir enkelt å fakturere riktig kostnad til riktig part på en enhetlig måte.

CABs syn på prosessen

Vi deltar i forsikringsselskapenes arbeid
for å levere korrekt reparerte kjøretøy til avtalt kostnad på kortest mulig
tid. CABs tjenester øker innsynet og effektiviteten i prosessen for både
forsikringsselskap, verksteder og forsikringstakere.

 

Kurs