Du har ikke materialprisdokument … som kreves for oppdraget.

Problem:

Du får feilmeldingen

«Du har ikke materialprisdokument … som kreves for oppdraget.» når du åpner et oppdrag.

CAB - optimizing the line

Årsak:

 

Du har en utdatert versjon av Meps og noen har sendt deg et oppdrag laget i en nyere Meps.

Løsning:

Oppdater til siste versjon. Se instruks her:

  1. Oppdater til siste versjon av Meps 5

 

Og sørg for at du har dennefilen importer i din Meps: Generelt_vilkår_00001.ntt