DocS: Oppsett av MepsDBServer

 1. Fyll inn avdelingsnavn
 2. Legg inn brukernavn Admin
 3. Legg inn passord du har satt opp tidligere (muligens Admin)
 4. Host-name er localhost
 5. Legg till hver person som er med i avdelingen
 6. Trykk lagre
 7. Gå til fanen DocS og trykk på ny for å koble brukeren til DocS
 8. Gi brukeren ett DocS passord.
 9. Gi brukeren de tilgangene han skal ha
Forklaring på tilganger:
 1. System admin = Alle tilganger. Samt legge til og endre brukere i MepsUser Admin.exe
 2. Document Admin = Kan laste opp, lese og skrive på avtaler og dokumenter
 3. Document Reader = Kan lese avtaler og dokumenter
 4. Document Writer = Kan endre på avtaler og dokumenter