DocS: Oppsett av MepsDBServer

 1. Start MepsDBServer som administrator
 2. Trykk på serverlicense
 3. Skriv inn Serienummeret til avdelingen som skal legges inn i det øverste feltet.
 4. Skriv inn Innstallcode fra MepsCRM (punkt 12) i feltet activation code.
 5. Trykk på Download. (Dette vil laste ned hvilke avdelinger som er satt opp i DocS, i vår CRM server)
  1. Dersom dette ikke virker når du vil legge til en ny avdeling, så kan det være at lisensfilen ikke lar med informasjon fra vår CRM server.
  2. I så fall gjør følgende:
   • Søk etter *.ntz
   • Gi ntz filen med Mepsdbserver et nytt navn (f.eks legg til OLD)
   • Prøv fra punkt 3 på nytt.
 6. Deretter trykker du Close
 7. Trykk på Edit connection settings…
 8. Trykk på Add
 9. Fyll inn database, brukernavn, passord og mappe for hver avdeling (Dette må stemme med skriptfilen som vi kjørte under postgres oppsett instruksene)
 10. Trykk OK
 11. Trykk på test connection
 12. Dersom du får opp Success er det riktig satt opp. Ellers må du feilsøke
 13. Trykk deretter OK
 14. I feltet Department fyll ut avdelingens alias (navnet som er brukt i fanen)
 15. Trykk på Test connection, dette vil opprette en testfil som sjekker at DocS har nødvendige rettigheter i mappen.
 16. Lukk MepsDBServer
Meps DBServer
Meps DBServer