CAB Groups drift i anledning COVID-19-situationen

CAB Group har kontinuitetsplaner for å holde virksomheten i gang om den påvirkes av den pågående situasjonen med COVID-19.

Jamfør vår seneste Business Impact Analysis (BIA), gjennomført av CABs ledelse 2019-09-02, omfattes følgende deler av CABs kontinuitetsplan:

  • Ability to give support to our Customer (Request For Fullfilment).
  • Ability to develop, build and deploy our services if a hotfix is needed.
  • Ability to continuously deliver our services (CABAS, MEPS, Auto Reply, VCAT, CAB Plan) and handle events such as inaccessibility, virus / ransomware, overload attacks, theft of data.

CABs kontinuitetsplan plan er lagt opp for å ta høyde for at bl.a. at CABs medarbeidere ikke er på plass i CABs lokaler. Skulle situasjonen forverres rundt COVID-19 har CAB mulighet å fortsette drift og utvikling av samtlige CAB-system (CABAS, MEPS, Auto Reply, VCAT, CAB Plan) ved hjelp av arbeid gjort enten hjemmefra eller på andre steder. Selv kundeservice og support samt administrasjon og økonomi kan utføre sine hovedoppgaver borte fra lokalene våre. De avdelinger som vi bedømmer kan få vesentlige produksjonsbrudd er CABs opplæringstjenester, samt CAB Kjøretøysanalyse, hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendig. Disse avdelingenes virksomhet bedømmes derimot ikke som kritisk for fortsatt drift, og er derfor ikke en del av CABs kontinuitetsplan.

Per i dag har vi ikke fattet noen beslutning om obligatorisk arbeid borte fra lokalene, men skulle situasjonen forverres fattes en slik beslutning om obligatorisk arbeid borte fra lokalene av CEO, i samråd med CABs øvrige ledelse. En slik beslutning kan fattes på kort varsel, og tiltak implementeres fortløpende.

CAB Group følger og innhenter kontinuerlig informasjon og anbefalinger fra WHO, Folkehelseinstituttet, og andre nasjonale instanser. Retningslinjer for hvordan CABs medarbeidere skal forholde seg til COVID-19 ble sendt til samtlige ansatte 2. mars, og deretter oppdatert 5. mars. Retningslinjene omhandler hvordan smitte kan unngås, hvordan man kan gå fram om man føler seg dårlig, retningslinjer om medarbeidere har vært i smitterammede områder, samt reiser i arbeidsøyemed.

Vi er i dag restriktive hva angår fysiske møter med kunder og leverandører. Når det er nødvendig eller mulig gjennomføres møter online. I andre tilfeller flyttes møter framover i tid.