Active license cancelled

Problem:

Du prøver å starte Meps men får opp feilmeldingen: Active license cancelled

Årsak:

Lisensfilen har hengt seg opp på grunn av en feil i Windows.

 

CAB - optimizing the line

Løsning:

Åpne filutforskeren og gå til

%appdata%/meps eller C:\Users\DITTBRUKERNAVN\AppData\Roaming\Meps (Bytt ut DITTBRUKERNAVN med ditt windows brukernavn)

Og gi filen MepsCert.ntz ett nytt navn. F.eks: MepsCert.ntzOLD

 

CAB - optimizing the line