MepsBase

Hvor mye koster en reparasjon på en eiendom?

Close

Hvor mye koster en reparasjon på en eiendom?

Det finnes like mange svar på dette spørsmålet som det finnes skader. Med MepsBase kan du som bestiller og entreprenør enkelt kalkylere, kommunisere og avtale ulike reparasjoner.

MepsBase er et felles verktøy for entreprenør og oppdragsgiver

MepsBase skaper et felles bilde av ROT*-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på eiendommer (*ROT er en svensk skattesubvensjon som gis til privatpersoner for visse typer av arbeid som utføres på bolig/leilighet). En felles avtale ligger til grunn for en kalkyle som tydelig definerer alle momenter som skal utføres i et prosjekt. Eventuelle justeringer i arbeidets omfang, kan enkelt gjøres i kalkylen uten at det er nødvendig med et nytt tilbud eller avtale. Når arbeidet er avsluttet, aksepterer begge parter sluttkalkylen som da kan ligge til grunn for fakturering. Dette gir fordeler både ved endringer av et enkelt prosjekt, og for det langsiktige samarbeidet mellom entreprenør og oppdragsgiver, ettersom alt er transparent for samtlige parter.

Håndtering av arbeidet, materiale, nedetid og transporter

En ytterligere en fordel med MepsBase, er at den i prinsipp tar hensyn til samtlige deler av et prosjekt: arbeidets omfang inkludert nedetid, materialforbruk inkludert spill, persontransporter og tyngre materialtransporter. MepsBase har også momentene i prosjektet oppdelt per bransje som dels gir muligheter for differensiert prissetting, men også tydeliggjør de ulike entreprenørenes arbeidsinnhold.

MepsBase bygger på Mepskonseptet

MepsBase bygger på det såkalte Mepskonseptet. Dette konseptet har sin opprinnelse i omfattende studier og forskning på tids- og ressursforbruk innen entreprenørbransjen i Sverige under 70- og 80-tallet.

Over 2 000 brukere i Norden

For tiden har MepsBase cirka 2 000 brukere i Norden, alt fra små entreprenører til de største forsikringsselskapene.