MEPS gir deg hele bildet

- et komplett system for håndtering av vedlikehold og reparasjoner av skader på eiendom

Watch the video
Close

MEPS er en markedsplass for reparasjoner som vokser og gir deg full kontroll gjennom en smartere håndtering i ett og samme system.

Meps er et mobilt nettbasert system som samler alle funksjoner på ett og samme sted, i en brukervennlig prosess- og beregningsstøtte som lar deg jobbe smartere, mer effektivt, og gir deg kontroll over hele reparasjonsprosessen.

Meps er for

 1. Forsikringsselskap
 2. Entreprenører
 3. Eiendomsforvaltere

Meps er

 1. Nettbasert
 2. Mobilt
 3. Brukervennlig

Meps er et verktøy og støtte ved

 1. Avtale- og saksbehandling
 2. Prissetting og kostnadsberegning
 3. Prosjekt- og produksjonsplanlegging
 4. Taksering
 5. Kommunikasjon mellom parter
 6. Oppfølging av kostnader og egen virksomhet
Meps

Unik database

Med Meps får du tilgang til vår unike database. Den dekker stort sett hele reparasjons- og vedlikeholdsbransjen og inneholder 40 000 arbeidsoperasjoner.

Enklere brukergrensesnitt

Meps er et nettbasert system uten behov for installasjon med støtte for mobil, enheter og et enklere brukergrensesnitt. Det er enkelt å komme i gang og det moderne designet gir deg bedre oversikt.

Gjør beregningene med mobilen på stedet

I Meps kan du utføre beregningene når du er på stedet ved hjelp av mobiltelefonen eller nettbrettet ditt. Det gir deg en mer korrekt, komplett og detaljert beregning, noe som igjen gjør arbeidet mye enklere. Dette gir forutsetninger om kortere reparasjonssyklus for involverte kunder.

Et komplett system

Vi jobber med kontinuerlig utvikling av Meps. Det som ligger først i rekken er støtte for prosjekt- og produksjonsplanlegging, og støtte for prosjektvisning. Vi er overbevist om at både bestillere og utførere har mye å vinne på et komplett system for oppfølging av virksomheten sin.

Effektiviserer hele prosessen

Kort sagt: Meps er et moderne, brukervennlig og nettbasert verktøy for prosess- og beregningsstøtte som gir alle involverte bedre kostnadskontroll, samtidig som Meps effektiviserer hele skade- og reparasjonsprosessen innen eiendom.

HVA KOSTER MEPS?
Fyll inn dine kontaktopplysninger så hører vi fra oss for å fortelle hva Meps vil koste for deg og din bedrift.
KONTAKTA MEG

BESTILL MEPS

Her kan du raskt og enkelt bestille Meps

Meps produktinformasjon

Med Meps får du tilgang til vår unike database for komplette beregninger og kalkyler. Mepsdatabasen dekker stort sett hele reparasjons- og vedlikeholdssektoren der de dominerende bransjene er bygg, maler, gulv, steinlegging, VVS, glass, ventilasjon, plater, avfukting og sanering. Den inneholder også materiellresepter, data for bygningsstruktur samt veiledere for sammensatte konstruksjoner. Alt for å forenkle en korrekt kalkyle.

Mepsdatabasen med tilhørende beregningsalgoritmer er den/de samme for alle brukere, og administreres av Meps. Administrasjonen utføres ved hjelp av en miks av metoder, der direkte tidsstudier og analyse av tidsstemplede produksjonsdata fra Meps Datapartnere er de primære metodene. Målet er at Mepsdata skal dekke 95 % av de dataene du trenger for å gjøre en komplett kalkyle av reparasjonskostnadene for eiendomsreparasjoner på det nordiske markedet. Mepsdata skal i tillegg holde en kvalitet som innebærer at beregningsresultatet kan godkjennes som en forretningsavtale mellom leverandør og bestiller.

Databasen inneholder

 • 40 000 arbeidsoperasjoner (fordelt på rivning, demontering, gjenmontering og nymontering)
 • 6 000 hovedmaterialer
 • 32 bransjer
 • Beregningsalgoritmer for å få fram:
  - Nedetid
  - Arbeidsmengde (mWu)
  - Persontransport (pTu)
  - Materielltransport (tWu)
  - Innlæringseffekter

Kurs