DocS

Sentral serverløsning for MepsBase

Sentral dokumenthåndtering for mange brukere

DocS er en sentral serverapplikasjon som muliggjør deling og versjonshåndtering av oppdrag, avtaler og vilkår

Sentral lagring med DocS

I DocS finnes og lagres dokumentene i det sentrale dokumentlageret. Det innebærer en omfattende database som både lagrer og holder orden på dokumenter, versjoner og produksjonsdata. I versjonshåndteringen er det mulig å lage egne kommentarer for hver versjon av dokumentet som lagres mot DocS.

Versjonshåndtering og sikkerhet

Ved lagring opprettes hver versjon av dokumentet automatisk mot DocS , og man kan senere gå tilbake til historikken for å se på, eller gå tilbake til tidligere versjon. Brukere i DocS kan tildeles ulike roller med ulik tilgang når det gjelder avtaler og oppdrag. Felles lagring der alle med Mepsbase kan dele prosjekter og avtaler, øker også sikkerheten fordi man har en kontinuerlig sikkerhetskopiering på serveren.

Statistikk på skader

For oppdragsgivere og entreprenører som vil ha en utførlig statistikk på skader, finnes det muligheter til å få finne frem grunndata i DocS. Man kan også få fram omfattende nøkkeltall blant annet basert på bransje, type rom og på den som utfører arbeidet.

DocS Produktinformation

Generella systemkrav DocS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Uppkoppling

MepsBase kräver ingen uppkoppling men nätuppkoppling möjliggör användandet av externa hjälpmedel såsom guider etcetera.


Specifika datorkrav MepsBase
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768


Säkerhet

???