CAB - optimizing the line

CAB bygger systemer for å effektivisere reparasjonsprosesser

CAB Group AB er markedsleder innen systemstøtte og tjenester som gjør det enkelt for kjøretøys- og eiendomsbransjen å utarbeide pålitelige og nøyaktige reparasjonskalkyler. Helsetjenester er et område som CAB også betjener, da gjennom datterselskapet Boka Doktorn AB. CABs kunder kommer fra hele verden, og de fleste bilskadereparasjoner i Norden beregnes med CAB-systemet.

Virksomheten finnes i hele Norden samt i Tyskland. Hovedkontoret ligger i Örebro - på Stortorget - der virksomheten startet. Selskapet omsetter for SEK 350 millioner, og konsernet har 210 ansatte.

Produktene og tjenestene som vi tilbyr bil- og eiendomsbransjen, effektiviserer hele reparasjonsprosessen. De skaper en felles kommunikasjonsplattform for alle involverte aktører, samtidig som verktøyene er effektive i selve planleggingen av reparasjonsprosessen. Dette sparer både tid og penger

Vi har 38 000 brukere i systemet, og disse er ansatt i 6000 virksomheter.

CAB Group AB ble grunnlagt midt på 70-tallet og eies i dag av If, Folksam, Länsförsäkringar og Trygg Hansa.