CABAS

Hur lång tid tar det att reparera ett fordon?

CABAS

Det finns lika många svar på den frågan som det finns fordon och krockskador. Variablerna är nästan oändliga. Det beror naturligtvis på vilket fordon och vilka reservdelar som är aktuella, men också på vilken teknologi och vilka material och metodkrav som föreligger. Men tack vare vårt kalkyleringssystem CABAS kan du enkelt och snabbt beräkna reparationstiden, oavsett bilmodell och skada.

Vi gör noggranna tidsstudier på hela reparationsförloppet

Till grund för CABAS ligger de verkliga tidsstudier vi kontinuerligt genomför på bilverkstäder. Från det att bilen rullar in på verkstaden tills reparationen är klar studerar vi hela förloppet lika noga: metod, åtgärd, verktyg och tider för varje arbetsmoment. Till och med tiderna för att hämta reservdelar, läsa instruktioner och iordningsställa verktyg mäts. Sedan analyseras all insamlad data för att skapa ett statistiskt säkerställt underlag till våra formler i MYSBY, själva verktyget för att sedan beräkna operationstiderna för reparationer.

Nya modeller granskas i minsta detalj

MYSBY uppdateras kontinuerligt när nya bilmodeller, nya material, nya verktyg eller nya metoder införs. Vi studerar, mäter och analyserar verkliga skadereparationer för att få tillförlitliga uppgifter på hur lång tid det tar att ersätta olika komponenter. Vi beräknar även lackytor och lackeringstider för alla reservdelar som kan behöva lackeras i samband med en reparation.

Unik databas

Det unika med CABAS är den omfattande databasen som innehåller de statistiskt säkerställda operationstiderna, lacktider, kompletta reservdelslistor med artikelnummer och priser samt även vridbara 3D-bilder av reservdelarna, vilka underlättar reservdelsvalet för verkstäderna. Idag innehåller CABAS cirka 21 000 bilmodeller, cirka 470 000 reservdelar, närmare 10 000 000 operationstider och drygt 48 000 lackytor.

CABAS ger dig den totala reparationskostnaden och alla viktiga dokument

I CABAS anges vilka reservdelar och åtgärder som berörs av reparationen. På så sätt får du den totala reparationskostnaden och alla dokument som både verkstaden och försäkringsbolagen behöver i ett och samma system.

En gemensam kommunikationsplattform

CABAS är också en kommunikationsplattform, och efter utförd kalkylering och fotografering av skadan sänds denna dokumentation direkt från verkstaden till försäkringsbolaget. Denna snabba och smidiga kommunikation mellan verkstad och försäkringsbolag underlättar och påskyndar hela hanteringen av skadan. Detta tjänar alla på: verkstaden kommer snabbt igång med reparationen, försäkringsbolaget kan snabbt reglera skadan och fordonsägaren får så snabbt som möjligt tillbaka sitt fordon.

Drygt 23 000 användare

För närvarande har CABAS cirka 23 000 användare i Norden.

Beställ CABAS