CAB Plan

Ett effektivt produktions-planeringssystem för skadereparationer

CAB Plan

Ett effektivt produktionsplaneringssystem som hjälper dig att planera hela reparationsprocessen

I CAB Plan kan du följa hela skadeflödet

CAB Plan är ett boknings-, planerings- och kommunikationsverktyg i ett och samma system, vilket gör att du på ett effektivt sätt kan planera hela reparationsprocessen. Systemet inkluderar även externa leverantörer så att du enkelt kan följa hela skadeflödet.

CAB Plan kan skräddarsys efter dina behov

CAB Plan är ett flexibelt system som går att bygga ut och skräddarsys efter varje enskild användare. Det finns också möjlighet för försäkringsbolagen att göra bokningar för skadebesiktningar direkt i verkstadens bokningskalender.

Ökad lönsamhet och nöjdare kunder

Fördelarna med CAB Plan är bland annat:

 • Kunden får redan vid skadebesiktningen tid för både in- och utlämnin
 • Förkortade ledtider genom hela flöde
 • Ett jämnare flöde under arbetsveckan och färre väntande kunde
 • Enkel kontroll över var i flödet ett fordon befinner sig och när det beräknas vara klart
 • Enklare för teknikerna att planera sina jobb eftersom de vet vilket fordon som står på tur
 • Bättre kontroll över den verkliga beläggningen i verkstaden, vilket innebär fler jobb och ökad omsättnin
 • Utmärkta möjligheter till statistik och uppföljning

I CAB PLAN INGÅR FÖLJANDE TJÄNSTER

CAB Plan Tidstämpling

Applikationen "CAB Plan Tidstämpling" är till för dig som är CAB Plan kund. Med applikationen kommer det bli enklare och snabbare med hjälp av mobil enhet att stämpla på dina planerade moment. Hög stämplingsgrad genererar effektivare verkstad.

CAB Online Repair Status 

Genom CAB Online Repair Status kan dina kunder enkelt följa skadereparationen via mobiltelefon eller surfplatta. Och som verkstad slipper ni ta hand om inkommande samtal från kunder kring just skadereparationer. 

CAB Plan Produktinformation

Systemkrav CAB Plan

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.