Auton korjaus

Kysymyksiä ja vastauksia CAB Planista

Kuinka voin siirtää aloitetun työn toiselle tekijälle?​

 • Työtä voidaan siirtää monella tavalla, tässä on huomioitava siirretäänkö koko työ vai osa siitä toiselle tekijälle.​
 • Voit joko lisätä lisätyövaiheen tai jakaa työvaiheen hiiren oikealla klikkauksella, josta aukeaa valikko eri toimenpiteille.​
 • Jos työvaiheen leimaus on aloitettu, poista mekaanikon tekemä leimaus ja suunnittele työ kokonaan toiselle tekijälle.​

Miten tulisi toimia, jos halutaan ottaa auto työn alle jo ennen suunniteltua päivää (esim. peltiseppä) niin, että työn pitäisi säilyä alunperin suunnitellulla paikalla?​

 • Tähän on olemassa hyvä ratkaisu: Ennen kuin mekaanikko leimaa itsensä työlle, jaa työvaiheet halutulla tavalla ja suunnittele valittu työvaihe halutulle päivälle tai haluttuun hetkeen.

Kuinka voin suunnitella "ylimääräisiä" töitä helpommin?​

 • Jos suunnittelet lisätyövaihetta korjaukseen liittyen, klikkaa hiiren oikealla painikkeella, josta aukeaa valikko eri toimenpiteille. Täältä voit lisätä lisätyövaiheen, esimerkiksi purku tai kasaus tai jopa ylimääräisen teippauksen lisäyksen tai vastaavan.

Minusta tuntuu, että järjestelmä on hidas ja monimutkainen?​

 • Syynä saattaa olla järjestelmän ”luovuttamattomat työt”.​
 • Tyypillisesti järjestelmässä olevat luovuttamattomat työt saattavat vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn hidastaen sen käyttöä.
 • Merkitse aina kaikki asiakkaalle luovutetut työt ”luovutettu”-tilaan. Tämä toimii myös työnjohdossa hyvänä kirjanpitona.

Koen haasteeksi mikäli työt kestävät juuri etukäteen määritellyn ajan, eikä lisäyksiä alkuperäiseen laskelmaan tule. Entä kun muutoksia tulee, mitä voin tehdä?​

 • CAB Planissa on useita eri keinoja varautua laskelman kasvamiseen. Laskelman kasvaminen on kuitenkin hyvin tyypillistä, ja siinä auttaa mahdollisimman hyvin tehty vauriotarkastus. ​
 • Varausaikatauluissa voidaan ottaa huomioon laskelman laajeneminen sekä mahdolliset muut prosessiongelmat.

Minusta tuntuu että CAB Planin järjestely vie päivittäin paljon aikaa.

 • Varsinaisten töiden järjestely saattaa viedä suuren osan työpäivän ajankäytöstä, ja siinä CAB Plan tukee työnjohdon järjestelyyn liittyvää työtä. Tässä kohtaa voi olla hyvä myös miettiä, onko töitä tarpeellista järjestellä niin usein?​
 • Varmista, että CAB Planin käyttö ja toiminta ovat sinulla riittävän hyvin hallussa, jotta järjestelmän turhalta käytöltä vältytään. Järjestelmä on joka tapauksessa vain työväline, joka tukee prosessinhallintaa.

Vaikuttaa siltä, että järjestelmässä joudutaan tekemään paljon erilaisia klikkailuja ja kalenterivalintoja.​

 • Tässä on hyvä selvittää, voiko automatiikkaa lisätä? Teenkö mahdollisesti jotain ylimääräistä?​
 • Riittävän hyvin tehdyt korjaamokohtaiset perusasetukset ja automaation hyödyntäminen työsuunnittelussa vähentävät klikkausten määrää.​

Miksi auto tulee merkitä eri työvaiheille CAB Planissa, esimerkiksi Vastaanotettu, Valmis ja Luovutettu?​

 • Valittavat tiedot siirtyvät osittain reaaliaikaisesti loppuasiakkaalle tiedoksi Online Repair Status (ORS) -järjestelmän kautta. Tämä taas vähentää asiakkaan ja korjaamon välistä erillistä kommunikaation tarvetta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.​
 • Työvaiheiden merkitseminen kuvaa myös korjauksen kokonaiskeston tehokkuutta. Näillä tehokkuusmittareilla voidaan kehittää omaa toimintaa ja parantaa kumppanisuhdetta eri sidosryhmien kanssa.

Miksi varaus-sivulla käytetään tyypillisesti kalenterin jakoa kolmeen osaan per päivä?​

 • Tämä on yksi tuotanto-ohjaukseen liittyvä ajatusmalli. Yksi tuotantojakso päivässä ei anna niin hyvää läpinäkyvyyttä varausasteesta kuin kolme tuotantojaksoa. Useammalla tuotantojaksolla näet tehokkaammin, missä kohtaa päivissä on vapaata aikaa käytettävissä ja vastaavasti missä kohtaa päivän resurssit on ylitetty.​​

Kuinka korjaamon henkilökunta voi seurata oman työpäivän täyttymistä? ​

 • Korjaamo voi seurata koko korjaamon päivän työ- ja varausastetta sekä mekaanikko-, maalari-, seppä- että henkilötasolla. Näkymät voidaan kätevästi siirtää myös korjaamon puolelle erillisille näytöille henkilökunnan katsottavaksi.

Eri tapahtumiin haluttaisiin saada niin sanottu vapaa kommenttikenttä, johon voisi kirjoittaa rajattomasti tapahtumaan liittyviä tietoja. ​

 • CAB Planissa on useampikin vapaa kommenttikenttä. Esimerkiksi korjaushuomautukset, jotka näkyvät kaikille tekijöille ja asiakashuomautukset, jotka ovat työnjohdon käyttöön.​
 • CAB Planissa on myös useita valmiita toimintoja eri asioille, joten kaikkea ei tarvitse tai kannatakaan kirjoittaa vapaisiin kommenttikenttiin. Kentät ovat monesti hankalia viedä myös raporteille.

Minusta tuntuu, että työskentely on hidasta ja vaivalloista tai kone ’jumittaa’. Laskelman avaamiseen saattaa mennä minuutteja, onko tämä normaalia?​

 • Mikäli kohtaat vastaavia tilanteita, suosittelemme olemaan yhteydessä Supportiimme: support@cabgroup.fi tai 020 730 2300.

En saa tallentuneista tiedoista raportteja, esimerkiksi odotusaikoja kuitattujen työvaiheiden välissä?​

 • Tämä on tiedostettu jatkokehitystarve, joka KPI-portaalin ja CAB Plan -raporttien kehityksessä otetaan huomioon. ​
 • Tehokas työaika ja työvoiman tehokas ajankäyttö voidaan kuitenkin jo mitata KPI-portaalin kautta.​
 • Jatkossa yritämme saada raporttiin järkevästi esiin eri työvaiheiden kestot aikatauluittain sekä niiden väliset joutoajat.

Tarvitsetko lisäapua: ole yhteydessä CAB Supportiin, support@cabgroup.fi tai 020 730 2300.