Aikatutkimus

Menetelmätutkimukset ja aikatutkimus

Aikatutkimustiimimme on syksyn 2019 aikana suorittanut uudistuneen aikatutkimusmallimme mukaisesti analyyseja ja menetelmätutkimuksia pintaoikaisussa. Menetelmätutkimuksissa seurataan tietyn korjausvaiheen menetelmiä tavoitteena tunnistaa standardiprosessi. Lisäksi Suomalaisissa vauriokorjaamoissa on tehty nykyisen aikastandardin kontrollitutkimuksia pintaoikaisussa. Tutkimusraportti on saatavilla alkuvuoden aikana.

Tällä hetkellä valmistellaan pintaoikaisun aikatutkimusta ensisijaisesti alumiinin osalta.

Lisäksi analysoimme parhaillaan vikakoodien lukua ja kalibrointia, jotta selvitetään, onko niistä mahdollista saada tuotettua tutkittua aikaa CABASiin.

Alumiinin pintaoikaisu, vikakoodien luku ja kalibrointi tunnistettiin priorisoitaviksi osa-alueiksi jo viimeisimmän aikastandardin, MYSBY6:n, tuottaneessa projektissa. Projektin yhteydessä ei kuitenkaan saatu riittävästi uutta tutkimusaineistoa, ja nämä osa-alueet jäivät tutkittavaksi myöhemmässä vaiheessa.

Ensi vuonna suunnitelmissa on tutkia myös maalausaikastandardia ja mahdollisesti toteuttaa siitä kontrollitutkimus vuoden 2020 aikana.