CAB Plan – Business Intelligence

Tehosta toimintaa – seuraa kehityssuuntia

Toiminnan tehostaminen ja seuranta on helppoa

CAB Plan Business Intelligence on tehokas verkkopohjainen portaali, joka tarjoaa arvokasta tietoa toimintanne kehittämiseen – oli kyseessä sitten yksittäinen korjaamo tai konserni. Portaalin avulla voitte seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä avainlukuja ja samalla myös korjausprosessissa syntyviä poikkeamia.

Työkalu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

CAB Plan Business Intelligencen avulla voitte seurata toiminnallenne tärkeitä avainlukuja – ja saavuttaa näin helpommin asetetut tavoitteet.

Avainluvut voivat olla taloudellisia tai prosessiin ja laatuun liittyviä. Portaali näyttää myös CAB Planissa raportoitujen sisäisten poikkeamien – kuten keskeytysten ja uusintatöiden tai – ja ulkoisten poikkeamien – kuten asiakasreklamaatioiden – lukumäärät, ajat ja kustannukset.

30 avainlukua CAB Planista ja CABASista

CAB Plan Business Intelligence sisältää 30 vertailukelpoista avainlukua, jotka perustuvat CAB Planista ja CABASista saatavaan dataan.

Esimerkkejä seurattavista avainluvuista:

 1. Pelti-, maalaus- ja muovitöiden tuotto
 2. Uusien ja käytettyjen osien tuotto
 3. Myyty aika
 4. Taloudellinen työtila
 5. Tehokas työvoiman käyttö
 6. Ajallaan alkanut korjaus ja valmistumisaika
 7. Korjauksen läpimenoajat
 8. Luovutuksen täsmällisyys

Sisäiset ja ulkoiset poikkeamat

Toiminnan saaminen mahdollisimman tehokkaaksi edellyttää, että korjausprosessin aikana syntyviä sekä sisäisiä että ulkoisia häiriöitä seurataan. CAB Plan Business Intelligence laskee yhteen kaikki CAB Planissa raportoitavat poikkeamat.

Sisäiset poikkeamat voivat olla keskeytyksiä ja uusintatöitä, kun taas asiakasreklamaatio on ulkoinen poikkeama.

CAB Plan Business Intelligence laskee yhteen poikkeamien lukumäärät, ajat sekä aiheutuneet kustannukset.

Konsernin avainlukujen ja poikkeamien vertailu

Konsernin sisällä voitte vertailla avainlukuja ja poikkeamia kaikkien konserniin kuuluvien korjaamojen välillä – sekä yleisellä että yksityiskohtaisella tasolla. CAB Plan Business Intelligence koostuu kahdesta erikseen tilattavasta tuotteesta: CAB Plan KPI ja CAB Plan Poikkeamien raportointi.

CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.