CAB:n koulutuskonsepti

CAB:n koulutuskonsepti antaa asiakkaillemme edellytykset tehostaa toimintaansa ja menestyä.

Asiakaslupaus

CAB sitoutuu siihen, että koulutuksen sisältö vastaa sen verkkosivuilla luvattua sisältöä ja että koulutus toteutetaan hyvin.

Menestystekijät

  • Kouluttajan vetämä teoreettinen ja käytännön koulutus
  • Kouluttajien laaja kokemus ja ajantasainen osaaminen
  • Kokemustenvaihto osanottajien välillä
  • Koulutuksemme mukautettu markkinoiden kehitykseen
  • Laadun takaavat koulutuskäytännöt

CAB:n näkemys yksilöistä

Mielestämme ihmiset ovat yksilöllisiä, sosiaalisia, muutoshalukkaita ja kehittymiskykyisiä.

Haluamme luoda ihmisille edellytyksiä kehittyä työssään.

Varmistamme, että muun kielitaustan omaavat osallistujat saavat tarvitsemaansa tukea. Peruskoulutuksissamme on tarvittaessa kaksi opettajaa. Käytännön koulutuksissa opettajia on aina kaksi tai kolme.

Tarvittavat asiakirjat on käännetty niille kielille, joiden markkina-alueilla toimimme, kuten norjaksi, suomeksi, islanniksi ja viroksi.

CAB:n näkemys yhteiskunnasta

Uskomme demokraattista yhteiskuntaa ohjaaviin arvoihin, joiden varaan CAB on rakennettu.

Se asettaa yksilöille vaatimuksia osata ratkaista ongelmia, olla luova ja osata tehdä yhteistyötä. Siksi kokemusten vaihtaminen on tärkeä osa CAB:n koulutuksia.

Yhteiskuntamme muutoksen tahti asettaa vaatimuksia osaamiselle, jotta voimme vastata työmarkkinoiden kysyntään. Pyrimme jatkuvaan innovatiivisuuteen näihin haasteiseen vastataksemme.

CAB:n näkemys osaamisesta

Mielestämme oppimisprosessin on oltava tiivistä yhteistyötä osanottajien ja kouluttajien välillä.

Kouluttajajohtoinen koulutus on mielestämme koulutettaville tärkeää samalla, kun vuorovaikutuksella tehostetaan oppimista.

Kouluttajia seurataan ja koulutetaan jatkuvasti, jotta koulutuksemme vastaavat markkinoiden vaatimuksiin. Kouluttajia valmentaa säännöllisesti ulkopuolinen valmennusyritys, joka on läsnä koulutuspäivissä ja antaa palautetta pedagogisesta osaamisesta – kuinka kohdata kaikki osallistujat parhaalla mahdollisella tavalla näiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Mukaudumme osallistujien ennakko-osaamiseen ja järjestämme tarvittaessa lisäkouluttajan/-henkilön lisätueksi.

Koska informaatio- ja tiedonsiirtotekniikka on tärkeä osa nyky-yhteiskuntaa, käytetään CAB:n konseptissa tietokoneita ja tabletteja sekä matkapuhelimia koulutuksen luonnollisena osana.

CAB:n näkemys pedagogiikasta

Pedagogisessa mallissamme kouluttajajohtoinen vuoropuhelu ja kokemustenvaihto mahdollistavat oppimisen ja kehittymisen.

Arvostamme toistemme erilaisuutta ja huomioimme ihmisten erilaista osaamista.

Mielestämme kokemusten vaihtaminen on välttämätöntä pyrittäessä kehittämään omaa ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kykyä tehdä yhteistyötä.

Kehitämme ja varmistamme kouluttajiemme pedagogista osaamista seuraamalla niin teoreettisia kuin käytännön osuuksiakin sekä sisäisten että ulkoisten toimijoiden toimesta.