Forsikringsselskaber

Øget tydelighed for alle involverede parter

CAB følger forsikringsselskaberne gennem hele processen ved skadeshåndtering af køretøjer. Ved at anvende CABs systemer og tjenester øges tydeligheden for alle parter. Køretøjerne repareres på den rette måde, til den aftalte pris og med den kortest mulige behandlingstid.

Anmeldelse af en skade

Vi er allerede med, når skaden anmeldes. Via værkstedsplanlægningssystemet CAB Plan bookes reparationen på det værksted, der har den rette kompetence og den korteste gennemløbstid.

Tilbud

Gennem vores estimeringstjeneste CABAS anvendes der faktiske og synlige tider for hvert moment inden for reparationen, hvilket giver færre spørgsmål om tidsforbrug. For at lette det administrative arbejde kan funktionen forsikrings- og skadesspørgsmål anvendes. De rette skades- og forsikringsinformationer importeres dermed automatisk til estimatet og afkorter behandlingstiden betragteligt. Estimatet sendes i et standardformat, som gør det enkelt at overføre informationerne til forsikringsselskabernes egne systemer for videre analyse.

Gennemgang

CAB Auto Reply er vores automatiske gennemgang af estimater. Funktionen giver køretøjsteknikere hjælp med at afkorte behandlingstiden og mulighed for at fokusere på deres praktiske arbejde. Forsikringsselskaberne kommunikerer hurtigt og effektivt med værkstederne via skadessvar, direkte eller via systemintegrationer. Estimatet opdateres automatisk med informationer fra skadessvar. Det betyder, at informationerne altid er opdaterede og rigtige, hvilket også medfører hurtigere behandling.

Ved en godkendt køretøjsskade kan forsikringsselskabet nemt give forsikringstageren besked via SMS med vores tjeneste CAB SMS.

Reparation

Med CAB Plan kan forsikringsselskaber eller forsikringstagere planlægge reparationen på et aftaleværksted med den rette kompetence og kort gennemløbstid. Forsikringstageren kan senere følge reparationens forskellige trin og få informationer om, hvor køretøjet befinder sig i reparationsprocessen. CAB Plan giver desuden et velplanlagt og effektivt værksted, hvor reparationstiderne kan afkortes og arbejdet effektiviseres.

Fakturering

Med tjenesten CAB e-faktura genereres oplysninger fra CABAS og det bliver enkelt at fakturere de rette omkostninger for den rette reservedel på en ensartet måde.

CABs syn på processen

Vi deler forsikringsselskabets bestræbelser
med henblik på korrekt reparerede køretøjer til de aftalte priser på den
kortest mulige tid. CABs tjenester øger indblikket og effektiviteten i
processen for både forsikringsselskaber, værksteder og forsikringstagere.