Bilproducenter

Omkostningsstyring og effektiv eftermarkedsprocesser

Tidsfaktoren er altafgørende ved kontrol og opfølgning på omkostninger

Den grundlæggende forudsætning for kontrol med og effektiv opfølgning på omkostninger inden for eftermarkedet er ofte tidsfaktoren. Tid til at udføre en reparation, diagnose eller servicering. CAB Times giver dig værktøjerne til at udarbejde standardiserede og detaljerede tider, som er en forudsætning for, at både opdragsgiveren og den, der udfører arbejdet, kan føle sig trygge.

CAB Times giver hurtige muligheder

Med CAB Times behøver du ikke at have adgang til hardware i udviklingsprocessen for dine køretøjer. Værktøjerne giver dig de standardtider, du har brug for. Du kommer hurtigt frem til sikre tider, som kan anvendes under udviklingen af et nyt produkt eller udarbejdelse af et konstruktionsforslag, der fører til forbedrede reparationsmuligheder for produktet. Med CAB Times kan du også genbruge de tider, du allerede har oprettet, og dele tider mellem konstruktionsplatforme.

Nøjagtige tidsstudier bag tidsformelværktøjet

Bag CAB Times ligger et omfattende arbejde, hvor vi har samlet information om tusindvis af reparationer rundt omkring i verden. Vi målte tiden, så på alle de indgående dele og analyserede, hvordan de forholder sig til hinanden – helt ned til den mindste skrue og møtrik. Dette arbejde har resulteret i de grundtider, eller tidsformelværktøjet, som danner grundlaget for CAB Times.

Let at følge op

Styring af og opfølgning på standardtider er understøttet på den bedst tænkelige måde. Al information er transparent, og du kan besvare spørgsmål fra brugere på et meget detaljeret niveau – du ved altid præcis, hvor mange skruer og detaljer, der indgår i dine standardtider. Det fine detaljeringsniveau gør det muligt for dig at følge de omkostningsgenererende aktiviteter for dine produkter helt detaljeret, et uvurderligt input til produktudviklingen.

Standardtider for alle aktiviteter

CAB Times indeholder tre hovedværktøjer til udarbejdelse af standardtider:

  1. MYSBY – til karosserireparationer, inklusive udretning af buler og opretning, forudsætter at der er indtruffet en kollision.
  2. MEKBY – til mekaniske reparationer og servicearbejde.
  3. LACK – til lakarbejde efter skadereparation.

Er du interesseret i CAB Times?

Vil du vide mere om CAB Times? Du er meget velkommen til at kontakte os via e-post: info@consultingab.de.