CABAS Verkstad
CABAS Light

Hvor lang tid tager det at reparere et køretøj?

CABAS Verkstad och CABAS Light

CABAS Verkstad og CABAS Light er systemer, som du kan bruge til håndtere forsikringsskader, der omfatter plade- og lakskader.

Alt hvad der kræves til beregninger for personbiler

Med CABAS Verkstad eller CABAS Light kan du udføre beregninger på alle typer af køretøjer. For personbiler er der alt, hvad der er brug for: tid til udskiftning af reservedele, lakering, opretning, udbedring af buler og alle andre arbejdsopgaver. Det er også muligt at foretage beregninger for sjældne eller usædvanlige modeller.

Campingvogne, autocampere og lastbiler

Til campingvogne, autocampere og lastbiler er alle arbejdsopgaver tidsfastsat, for lastbiler også lakering. Det er også muligt at foretage beregninger for både, motorcykler, trailere og lignende køretøjer.


Ingen begrænsninger med CABAS Verkstad

CABAS Verkstad indeholder alle vores tjenesteydelser. Du har adgang til hele vores database uden begrænsninger på antal beregninger eller brugere.

CABAS Light – for det mindre værksted

CABAS Light er udviklet til det lidt mindre værksted, der ikke håndterer så mange forsikringsskader. Systemet har præcis de samme funktioner som CABAS Verkstad , men er begrænset til 60 beregninger pr. år. Antallet af brugere er derimod ubegrænset.

CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.