CABAS Heavy Traktor

Beregningssystem til beregning af tidsforbrug til skadereparationer på traktorer

CABAS Heavy Traktor

CABAS Heavy Traktor er systemet for dig, der foretager beregninger af reparationer på traktorer.

Alt, hvad du har brug for, i ét system

I CABAS finder du nemt de nødvendige reservedele og arbejdstyper for hver enkelt reparation. På den måde får du de samlede reparationsomkostninger og alle dokumenter, som både værksted og forsikringsselskab har brug for, i ét og samme system.

CABAS Heavy Traktor har mange fordele og muligheder:

 • Styr på fotografierne med mulighed for at gemme dem i selve beregningen
 • Mulighed for at sende beregninger med fotografier direkte til forsikringsselskabet
 • Kontrol med og overblik over alle beregninger, igangværende og afsluttede
 • Mulighed for at behandle flere beregninger på samme tid
 • Muligheden for at angive aldersbaseret fratræk direkte i beregningen
 • Mulighed for at gemme reparationer og opbygge egen database
 • Al kommunikation med forsikringsselskabet samlet i den aktuelle beregning

CABAS Heavy Traktor indeholder tider for:

 • Mekanisk arbejde
 • Pladearbejde
 • Plast

Hurtigere svartider med CAB Skadesvar

CABAS Heavy Traktor indeholder CAB Skadesvar, som afkorter svartiderne mod forsikringsselskaberne. Skadesvarene havner direkte i CABAS og de aktuelle beregninger, så reparationen kan sættes hurtigere i gang.

CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.