CAB Plan

Et effektivt produktions-
planlægningsværktøj, der hjælper dig med at planlægge hele reparationsprocessen

CAB Plan

Et effektivt produktionsplanlægningsværktøj, der hjælper dig med at planlægge hele reparationsprocessen

I CAB Plan kan du følge hele skadeforløbet

CAB Plan er et booking-, planlægnings- og kommunikationsværktøj i et og samme system. Det gør, at du kan planlægge hele reparationsprocessen på en effektiv måde. Systemet inkluderer også eksterne leverandører, så du nemt kan følge hele skadeforløbet.

CAB Plan kan skræddersys efter dine behov

CAB Plan er et fleksibelt system, som kan udbygges og skræddersys efter den enkelte bruger. Det er også mulighed for, at forsikringsselskaberne kan booke tid til skadebesigtigelser direkte i værkstedets bookingkalender.

Øget lønsomhed og mere tilfredse kunder

CAB Plan har mange fordele:

 • Allerede ved skadebesigtigelsen får kunden en tid til både ind og udlevering
 • Reducerede gennemløbstider gennem hele forløbet
 • Et mere jævnt forløb i arbejdsugen og færre ventende kunder
 • Nem styring af, hvor i forløbet et køretøj befinder sig, og hvornår det vurderes til at være færdigt
 • Nemmere for teknikerne at planlægge deres job, da de ved hvilket køretøj, der står for tur
 • Bedre kontrol over den faktiske belægning på værkstedet, hvilket betyder flere job og øget omsætning
 • Fremragende muligheder for statistik og opfølgning

CAB Plan Produktinformation

Systemkrav CAB Plan

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.