repair time

Repair Time, Work Time, Process Time and System Time Determination

Repair Time Determination with the MEKBY and MYSBY Methods

The MEKBY and MYSBY methods are time planning systems specifically developed by Consulting AB Lennermark & Andersson for the determination of labour operation times for automobile repair settlements. These methods are used by all the large European automobile manufacturers.

The MEKBY method is employed for the calculation of mechanical labour operation times, i.e. for general automobive repairs. In the Swedish language, MEKanik stands for ‘mechanical´ and BYta for ‘replace´. The method is used to calculate repair times in regards to the inspection and service of the motor, transmission, gearbox, braking system, suspension, steering, and electronic systems, as well as in the air conditioning or ventilation, or for other deficiencies.

MYSBY is a method for the calculation of the labour operation time for auto body repairs. It is made up of time formulas for frame straightening, dent removal, welding, and replacement. The meaning of these four tasks in Swedish, is where the name comes from: Mattrikta, Ytrikta, Svetsbyta, and BYta.

Labour operation times can be determined with these methods using DMU data, repair descriptions, video records, and actual disassembly tests.

As-Is Work Time, As-Is Process Time, and As-Is System Time Determination

With the help of multi-functional, intelligent stop watch software PROTAC-WATCH, we determine as-is work time, as-is process time, and as-is system time. This software makes observation of individual work methods, work processes, work procedures, and work operations possible. These are used for time studies in the auto repair shop and in optimisation of manufacturing facilities.

CABAS Produktinformation

Generella systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika datorkrav CABAS
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.