Beställning av ALLDATA reparationsmetoder i CABAS

Företagsinformation


Ev. Licensnummer
Licensnummer/FöretagsID hittar ni under menyvalet Hjälp -> "Om"

Beställare

KONTOINNEHAVARE
E-post = användarnamnFaktureringsinformation
Om faktureringsinformation är samma som ovan information kan du lämna dessa fält tomma. Önskar du att få din faktura per e-post? Vänligen ange en e-postadress nedan.

Övrigt

Beställaren har rätt att beställa produkten å företagets vägnar * (obligatorisk)

Beställaren har läst och godkänner Allmänna villkor * (obligatorisk)

FÖRETAGSINFORMATION


EV. LICENSNUMMER
Licensnummer/FöretagsID hittar ni under menyvalet Hjälp -> "Om"

BESTÄLLARE

KONTOINNEHAVARE 1
E-postadressen behöver vara unik för filialenKontoinnehavare 2
E-postadressen behöver vara unik för filialenKontoinnehavare 3
E-postadressen behöver vara unik för filialenFAKTURERINGSINFORMATION
Om faktureringsinformation är samma som ovan information kan du lämna dessa fält tomma. Önskar du att få PDF-faktura? Vänligen ange en e-postadress nedan.


Villkor
Avtal med ALLDATA gäller löpande under 12 månader från och med datum för aktivering och kan ej överlåtas. För övriga villkor se Allmänna villkor.

Jag har läst och godkänner Allmänna villkor * (obligatorisk)
Jag har läst och godkänner Allmänna villkor

Prislista 2020

ALLDATA reparationsanvisningar i CABAS

Årlig licenskostnad

14 300 SEK