CAB - optimizing the line

  Kontrollera dina inloggningsuppgifter snarast

  Från och med releasen den 15 juni kommer inloggningsrutinen i CABAS och CAB Plan att förändras för att möta krav på ökad IT-säkerhet. Du behöver då ha ditt användarnamn och lösenord tillgängligt för att kunna logga in.

  Rutinen för inloggning i CABAS och CAB Plan kommer att förändras från och med releasen den 15 juni. Förändringen görs för att förbättra säkerheten vid inloggning och möta krav på ökad informationssäkerhet, samt följer certifieringsstandarden ISO 27001.

  På vilket sätt förändras inloggningen?

  Vid inloggning i CABAS/CAB Plan kommer du att slussas till ett inloggningsfönster i din webbläsare där du anger ditt användarnamn och lösenord. För att inloggningen ska fungera rekommenderar vi följande webbläsare: Chrome, Edge och Internet Explorer 9 eller senare.

  Installationen av CABAS/CAB Plan påverkas inte av denna förändring, utan körs som tidigare i en lokalt- eller serverinstallerad klient.

  Det här behöver du göra före 15 juni:
  • Ta reda på ditt användarnamn och lösenord. Har du inte tillgång till ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att klicka på ”Glömt lösenord” vid inloggning.
  • Se till att du använder någon av följande webbläsare som stöds av CABAS/CAB Plan: Chrome, Edge, Internet Explorer 9 eller senare.
  Mer information

  Ny inloggningsrutin CABAS/CAB Plan (pdf) Pdf, 550 kB.

  Så här byter du lösenord i CABAS och CAB Plan

  Check your login details as soon as possible

  As from the release on 15 June, the login procedure in CABAS and CAB Plan will be changed to meet demands for increased IT security. You will need to have your username and password available in order to log in.

  The procedure for logging into CABAS and CAB Plan will be changed as from the release on 15 June. This change is being made to improve security when logging in and to meet demands for increased information security, and complies with the certification standard ISO 27001.

  How will logging in change?

  When logging in to CABAS/CAB Plan, you will be taken to a login window in your web browser where you specify your username and password. In order for logging in to work, we recommend the following web browsers: Chrome, Edge and Internet Explorer 9 or later.

  You need to do the following before 15 June:
  • Find out your username and password. If you do not have access to your password, you can order a new one by clicking on “Forgotten password” when logging in.
  • Make sure that you use one of the following web browsers, which are supported by CABAS/CAB Plan: Chrome, Edge, Internet Explorer 9 or later.
  More information

  New login procedure CABAS/CAB Plan (pdf) Pdf, 550 kB.

  How to change your password in CABAS and CAB Plan (pdf) Pdf, 90 kB.