SUPPORTKONTAKT
MÅNDAG - FREDAG: 08.00-17.00

Uppge ert CID/licensnummer när du kontaktar supporten för supportärenden.

+358 (0)20 730 2300

Felanmälan kan lämnas till telefonist dygnet runt på +46 (0)19 15 86 88.